Psikolojik Danışma Rehberlik

Kurumumuzdaki bireysel psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri aileler ve çocuklar için ayrı ayrı programlanıp uygulanmaktadır.

1) Ailelerimize yönelik psikolojik danışma ve rehberlik

Ailelerle yapılan PDR hizmetlerinde amaç ailenin çocuğunun engeline ilişkin kabul sürecine ulaşmasında destek olmak aile bireylerinin yaşadığı duygusal davranışsal ve ilişki boyutundaki problemlerin çözümüne ilişkin rehberlik etmek ve başa çıkabilme becerilerini arttırmaktır.
Aileler “Aile Eğitim Programları” sürecinde grup içinde paylaşmayı uygun bulmadıkları

  • Aile içi ilişki etkileşim sorunları ( kardeş kıskançlıkları, şiddet, boşanma, kavga vb. )
  • Cinsel Kimlik Gelişimi
  • Akraba ilişkileri
  • Çevre sorunları
  • Okul problemleri
  • Tutum ve davranışlar vb problemler konusunda kurumun psikolojik ve rehberlik biriminden görüşme talep ederek kurum psikoloğundan danışmanlık hizmeti alırlar.

2) Çocuklara Yönelik Psikolojik değerlendirme ve rehberlik

Psikolojik temelli uyum ve davranış sorunları alt ıslatma, tırnak yeme, saldırganlık, korku, kaygılar, okul başarısızlıkları, akran ilişkilerinde sorunlar, özgüven eksikliği, içe kapanıklık gibi günlük yaşam kalitesini de düşüren bir takım sorunlarda aile kadar çocuğun kendisiyle de psikolojik danışmanlık ve terapi ilişkisi çerçevesinde çalışmal,k gerekir. Gözlem görüşme yöntemleri, psikolojik değerlendirme araçları, oyun terapisi ilkeleri oto kontrol sağlama ve sistematik duyarsızlaştırma gibi pek çok yöntemin kullanıldığı seanslar aile danışmanlığı ile de desteklendiğinde etkili sonuçlar alınabilmektedir.

Aileler çocukları için ihtiyaç duyulan bu hizmeti kurumumuz PDR birimi psikologlarından almaktadır.

BAŞARI HİKAYESİ

I) G.S. 9 yaşında 3. sınıf öğrencisidir. Normal gelişim göstermektedir. Kurumumuzun eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimine alt ıslatma problemiyle başvurmuştur. Yapılan gözlem, görüşme ve değerlendirmenin ardından kurumumuz PDR biriminden terapi hizmeti almaya başlamıştır. Yapılan otokontrol geliştirme,özgüvenini destekleme, kas ve nefes kontrolünü sağlama, stresi azaltma çalışmalarının ardından 8 seansta alt ıslatma sıklığı her gün 2 – 3 kere’den haftada 3’e inmiş 15 seans sonunda da günlük kuruluk sağlamada %95’lik bir başarıya ulaşılmıştır. Sonrasında 3 ay ayda 1 kontrol görüşmeleri yapılmış ve problem ortadan kaldırılmıştır.