Uyum ve Davranış Bozukluğu olan çocuklar
 • Huzursuz ve rahatsız olabilirler,
 • Sinirli hareketleri bulunabilir ,
 • Dikkatsizdiler,
 • Aşırı hareketli olabilirler,
 • Parmak emme, tırnak yeme gibi olumsuz davranışlar sergileyebilirler ,
 • Otoriteye karşı direnebilir, engellendiklerinde öfkelenebilirler,
 • Eleştiriye tahammül edemeyebilirler,
 • Utangaç, korkak, ürkek, endişeli olabilirler
 • Yalnız uyumaktan korkabilirler
 • Yalan söyleyebilirler,
 • Okula karşı ilgisiz olabilirler,
 • Kıskanç olabilirler
 • Hırçın ve inatçı davranabilirler
 • Akranlarıyla uygun ilişkiler geliştiremeyebilirler

Aileler uyum ve davranış bozukları hakkında bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Anne ve babalar  çocuğun gelişim evrelerini ve her gelişim evresi için normal kabul edilebilecek,  döneme özgü duygu, düşünce ve davranışları, karşılaşabilecekleri olası problemleri bilmelidirler.

Çocukların ifade becerilerinin sınırlı oluşu, yaşadıkları sıkıntıları sergiledikleri olumsuz davranışlar aracılığıyla dışa vurmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle aileler sorunların altında yatan nedenleri saptamaya çalışmalıdır. Ebeveynler sorunu gidermek için, çocuklarını küçük düşürücü, aşağılayıcı veya suçlayıcı tavırlar sergilememelidirler. Şiddet içeren ceza yöntemlerine başvurmamalıdırlar.

Baskıcı, aşırı otoriter veya koruyucu, ihmalkar, aşağılayıcı aile tutumları uyum ve davranış bozukluklarına yol açabilmektedir. . Uyum ve davranış bozuklukları anne ve babaların hatalı tutumlarının sonucu olarak gelişebilmekte, dolayısıyla uygun tutum ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Uyum ve davranış problemi sergileyen çocukların ailelerine öneriler

 • Çocuğunuza günlük yaşantılarını ve problemlerini sizinle paylaşabileceği, kendisine özel zamanlar ayırın. İlgi ve beklentilerini dikkate alın. Her gün birlikte oyun oynadığınıza, sohbet ettiğiniz, keyifli vakit geçirdiğiniz ortak bir zaman planlayın. Geçirdiğiniz zamanın uzunluğu değil, kalitesi önemlidir. Karşılıklı iletişiminiz ne kadar güçlü ve güvene dayalı olursa, kaygılarını, sıkıntılarını, sizinle o kadar paylaşır.
 • Çevresinde örnek alabileceği uygun modellerin bulunmasına dikkat edin. Uygun davranışların kazanımında çocuğunuza model yararlı br yöntemdir.
 • Belli durumların oluşması halinde her çocuğun ödüllendirilmesi veya cezalandırılması gerekir. Bunun için aile içerisinde hangi davranışın ödül veya cezayı gerektirdiğinin belirlenip çocuğa bildirilmesi gerekir. Ödül ve cezaların zamanında ve ölçülü verilmesi, çocuğun hangi davranışından dolayı ödüllendirildiğinin veya cezalandırıldığının bilmesi önemlidir.
 • Kurallarınızı çocuğunuzun yaşamını fazla sınırlandırıcı ve baskıcı olabilecek şekilde koymayın.
 • Çocuğunuzun bağımsızlığını desteklemek istiyorsanız küçük yaştan itibaren üstlenebileceği yaşına uygun sorumluluklar verin. Bağımsızlık ve kendine güven sorumluluk duygusu ile gelişir.
 • Çocuğunuzun olumsuz davranışlarından çok olumlu davranışlarını görmeye çalışın ve bu davranışları ödüllendirin, ona farkettirin.
 • Çocuğunuza karşı sakin, sabırlı ve anlayışlı yaklaşın. Asla şiddet uygulamayın .
 • Çocuğunuzun ilgi ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayın.
 • Çocuğunuza seçenekler sunarak seçme şansı verin. Böylece, ona değer verdiğinizi ve saygı duyduğunuzu düşünerek inatlaşmadan vazgeçecektir.
 • Asla çocuğunuzla bir güç ve inat savaşına girmeyin. Amacınız sadece ona her şeyin yeri ve zamanı olduğunu anlatmak ve yersiz isteklerinden vazgeçirmek olsun. Dikkatini başka bir yöne çekmeye çalışarak, istediği şeyi neden yapamayacağınızı açık ve anlaşılır bir dille ifade edin. İsteklerini inatlaşma yolu ile elde edemeyeceğini belirtin.
 • Anne-baba olarak ortak tutumlar geliştirin.
Facebook 0972939830 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Kiểm tra trình độ

Error: Contact form not found.