Oyun Terapisi çocukların stresle baş etmelerine, iletişim kurmalarına, ifade edilemeyen duygu ve düşünceleri ortaya koymalarına, olumsuz davranışların düzeltilmesine aracı olan eğitimsel ve gelişimsel bir terapi şeklidir.
Çocuğun Kendini İfade Etme, Değiştirme, Geliştirme, Başarı ve Uyumu için En Etkili Yöntemdir….
Oyun, bebek ve çocukların gelişimleri sırasında, olgunlaşma süreçlerinde ve sosyal becerilerinin gelişiminde büyük önem taşımaktadır . Bebeğin veya çocuğun oyun içinde öğrendiği beceriler önce kısıtlı bir alanda varlığını sürdürmekte daha sonrasında daha geniş sosyal çevrelerine genellenmektedir. Çocuklar oynadıkları oyunlar aracılığıyla dış dünyayı tanımakta ve onunla baş etmenin yollarını öğrenmektedirler. Küçük yaşlardan itibaren çocuklar oyunlar ile duygu ve düşüncelerini ifade etmekte, yaşantılarını oyunlarına yansıtmaktadırlar. Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri açısından çok yararlı olan oyun çocuk için gerçek yaşamın bir provası niteliği taşımaktadır. Sosyal becerilerini geliştirerek, kişilerarası etkileşim kurma yollarını öğretmektedir. Çocuğa içinde bulunduğu kültürün toplumsal kurallarını, değer yargılarını göstermekte, sosyal rollerin ve bu rollere ilişkin duygu, düşünce ve davranışların benimsenmesine yardımcı olmaktadır. Oyun aracılığıyla çocuklar enerjilerini boşaltmakta, hem keyif almakta hem de rahatlamaktadırlar.
Facebook 0972939830 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Kiểm tra trình độ

Error: Contact form not found.