Kimler İçin?

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuğun duygusal-davranışsal gelişimi ve akademik başarısını etkileyen önemli bir psikiyatrik sorundur. Aileyi, okulu ve toplumu ilgilendiren boyutlarıyla, geniş anlamda bir eğitim ve öğretim sorunu olmaktadır…

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi olarak tanımlanabilir…

Selektif Mutizm

Selektif Mutizm (Seçici Konuşmazlık)

Selektif mutizm, kişinin konuşma becerisi bulunduğu halde konuşmamasıdır. Çocuk konuşacağı kişileri seçer ve sadece onların yanında konuşur. Mutizm nadir görülen bir problemdir, sıklıkla çocuk yaşlarda özellikle de 4-8 yaşları arasında ortaya çıkar…

Genetik Anomaliler ve Down Sendromu

Genetik Anomaliler ve Down Sendromu

Down Sendromu

Frajil X Sendromu

Gelişimsel Gecikmeler ve Yetersizlikler

Gelişimsel Gecikmeler ve Yetersizlikler

Gelişim geriliği süt çocukluğu ve okul öncesi dönemlerde kendini gösterir. Bu çocukların çoğu tüm gelişim alanlarında yavaş bir gelişme gösterirler ve takvim yaşına göre geri kalırlar…

Gelişimsel Gecikmeler ve Yetersizlikler

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Nelerdir?

Asperger Sendromu

Dezintegratif Bozukluk

RETT Sendromu

Otizm

Otizm

Otistik Bozukluk Nedir?

Otistik Çocukların Gelişimsel Özellikleri

Otistik Çocukların Duyusal Uyarılara Tepkileri

Otizme Eşlik Eden Bozukluklar

Zihinsel Engel ve Yetersizlikler

Zihinsel Engel ve Yetersizlikler

Zihinsel yetersizliği olan birey; Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde…

İletişim – Dil ve Konuşma Bozuklukları

İletişim – Dil ve Konuşma Bozuklukları

Konuşma, insan yaşamında çok önemli bir yer tutan bir beceridir. Uyanık olduğumuz zamanın çoğunu konuşarak ya da konuşanı dinleyerek geçiririz. Konuşma doğuştan getirilmeyen sonradan öğrenilen bir beceridir…

İletişim – Dil ve Konuşma Bozuklukları

Psiko Sosyal Uyum ve Davranış Sorunları

Psiko Sosyal Uyum ve Davranış Sorunları

Korkular

Çocuklarda İnatçılık

Öfke ve Saldırganlık

Çocuklarda Uyku Bozuklukları

Enurezis

Kreşe – Okula Başlama ve Uyum Sorunları

Kreşe – Okula Başlama ve Uyum Sorunları

Anaokuluna başlama, aile ve çocuğun yaşamında önemli bir dönemdir. Okul olgunluğu, çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal anlamda okula hazır olması demektir. Ve bu durum çocuktan çocuğa değişebilir…

Kreş Okula Başlama ve Uyum Sorunları

Üstün Yetenekli Çocuklar

Üstün Yetenekli Çocuklar

Bebek beklemekte olan bir anne adayı olduğunuzu varsayın. Size, zeka düzeyi dehaya yakın bir çocuğa sahip olmak için hamilelikte özel beslenme ve tedbirler önerilse, bu beslenme ve tedbirleri uygular mısınız?

Okul Başarısızlıkları

Okul Başarısızlıkları

Öğrencinin bulunmuş olduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir.

Çocuğun ya da gencin uzun süreli hemen her dersten, gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altında başarı göstermesi durumudur.

Okul Başarısızlıkları

Normal Gelişim Dönemleri

Normal Gelişim Dönemleri

0-1 AY  –  2. AY  –  3. AY

4. AY  – 5. AY  –  6. AY

7. AY  –  8. AY  –  9. AY

10. AY  –  11. AY  –  1 YAŞ

2 YAŞ  – 3 YAŞ  –  4 YAŞ

5 YAŞ  –  6 YAŞ

Normal Gelişim Dönemleri

Nasıl Etkili Anne – Baba Olabilirim?

Nasıl Etkili Anne – Baba Olabilirim?

Günlük Yaşam Kalitesini Yükselten ve İlişki Düzenleyici Öneriler

0-6 Yaşta Ailelere Öneriler

Nasıl Etkili Anne – Baba Olabilirim?