Dramanın temelinde etkileşim vardır ve etkileşim insanın insanla olan ilişkisinden doğar. İnsanlar grup içinde etkileşerek toplumsallaşmayı öğrenirler. yaratıcı dramada yer alan oyunlar yoluyla çocuklar gelecekteki yaşamlarına hazırlanırlar(San, 1996). Yaratıcı Dramanın önemli bir işlevi olan toplumsallaştırma engelli çocuklar için büyük önem taşımaktadır. Yaratıcı dramada oyunlar, rol oyunları ve doğaçlamaların yer aldığı dramatik süreçler yaşam durumlarına bir hazırlıktır ve engellilerin yaşama hazırlanmasında da etkili bir yöntem olacağı düşünülmektedir.
Yaratıcı Drama Çalışmalarının Engelli Çocuklara Sağlayacağı Yararlar
 • Kendini daha rahat ifade edebilmesi
 • Özgüvenin gelişmesi
 • Rol alma, taklitle öğrenme, oyunla etkin öğrenme
 • Yaratıcılığının ve hayal gücünün gelişmesi
 • Başkalarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesi
 • Dil ve konuşma becerilerinin gelişmesi
 • Beden dilini daha iyi kullanması
 • Motor ve özbakım becerilerinin gelişmesi
 • Bilişsel becerilerinin gelişmesi
 • Empati becerilerinin gelişmesi
 • Toplumsal uyum ve kurallara uyma, anlama
 • Disiplin
 • Kontrol duygusunun gelişmesi
 • Dikkat süresinin uzatılması
 • Paylaşma, işbirliği, yardımlaşma becerilerinin gelişmesi
 • Sorumluluk alma becerilerinin gelişmesi
 • Sıra alma ve bekleme becerilerinin gelişmesi
 • Problem çözme becerilerinin gelişmesi
 • Karar verme becerilerinin gelişmesi
 • Dinleme becerilerinin gelişmesi sağlanabilir.
Bu çocuklarda görsel-işitsel algı problemleri, dikkat dağınıklığı, alıcı ve ifade edici dil gelişiminde gerilik olduğundan bütün uygulamalarda model olma, ipucu verme, genelleme yapma, sözel ve fiziksel destek sağlama gibi çeşitli eğitim metodları kullanılmaktadır.
 Zihinsel özürlü çocuk hayal gücünü kullanmada ve soyut fikirlerle uğraşmada yavaş olduğundan eğitimcinin daha fazla yardım ve desteğine ihtiyaç duyar. Bu çocuklar tecrübelerini daha sık tekrarlamalı ve sonuçta kendine güven duymalıdır. Rol yapma onun hayal gücünü kullanmayı öğrenmesini ve sözel iletişimi geliştirmesini sağlar. Ritmik ve hareketli oyunlar ise büyük kasların gelişimine yardımcı olur. Basit hikayelerin canlandırılmasına çok daha sonra başlanır.

Ödül ve teşviğe normal çocuklardan daha fazla ihtiyacı olan bu çocuklar gruptan ayrılıp belli bir karaktere bürünmeye ilgi gösterdiği zaman bir sonraki adıma hazır demektir. Kendilerine güven duymadan kendilerini ifade etme özgürlüğünü gösteremeyen bu çocukların, farklı cinsiyet rollerini alabilmeleri mümkün değildir. Zamanla, alışma süresi tamamlanarak oyuna katılan çocuk için drama çalışmaları; sosyal gelişim, duygusal rahatlama ve bir öğrenme yolu olduğu için oldukça yararlıdır.

Facebook 0972939830 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Kiểm tra trình độ

Error: Contact form not found.